uitdaging | bestekken

Omdat het bestek als contractstuk de juridische basis voor een uitvoeringsovereenkomst vormt, is de uitdaging evident: inhoudelijk en juridisch waterdicht en éénduidig.