over gp | onze werkwijze

Voor de uitvoering van iedere opdracht wordt een projectteam samengesteld. Dit team vormt de basis van de horizontale organisatie binnen het bureau. De architect en de coördinator geven leiding aan het team waarin alle relevante specialismen van ons bureau zijn vertegenwoordigd. Kostendeskundigheid en technische expertise zijn hierdoor nauw verweven met het ontwerpproces.