Boeken gp

Het voordeel van een grotere organisatie is de aanwezige kennis. Deze vergroten we door continu onderzoek te doen. Om de vergaarde kennis intern toegankelijk te maken bundelen we deze kennis in de vorm van boeken. Van een aantal thema's hebben we inmiddels een uitgave gereed.

 • Onbelast ontwerpen

  Onbelast ontwerpen gaat over duurzaam bouwen in de breedste zin, vanaf stedenbouw tot en met realisatie. Aan de hand van een aantal voorbeeldprojecten worden specifieke aspecten toegelicht.

  preview
 • Winkelvastgoed

  Winkelvastgoed beschrijft naast de geschiedenis van het winkelen vooral de huidige ontwerpaspecten. Dit wordt niet alleen themagewijs gedaan maar ook aan de hand van analyse van een ruim aantal winkelcentra. In de ingebonden bijlagen wordt de specifieke bouwregelgeving als ook het keurmerk veilig ondernemen uitgelicht.

  preview
 • Parkeergarages

  Parkeergarages is de weergave van een gedegen studie. Een groot aantal garages zijn op uniforme wijze gedocumenteerd, waardoor de onderlinge verschillen inzichtelijk worden. Daarnaast zijn vele ontwikkelings en ontwerpaspecten thematisch beschreven en van kengetallen voorzien, wat het een praktisch handboek maakt.

  preview
 • Zorgvuldig bouwen in de zorg

  Zorgvuldig bouwen in de zorg behandelt vele ontwerpaspecten, onderverdeeld naar een groot aantal zorgthema’s. Het boek is een inspiratiebron bij het initiëren en ontwerpen van zorgprojecten. Daarnaast wordt uitvoerig ingegaan op de taken en verantwoordelijkheden van architect en overige adviseurs.

  preview